Начало

Добре дошли в онлайн платформата на проекта Nowadays Digital Media Literacy, Artificial Intelligence and Youth Career Development – DigiAI (Дигиталната медийна грамотност, изкуственият интелект и кариерното развитие на младите хора в наши дни)

Главната цел на проекта DigiAI е да разработи ресурси за специфично обучение в сферата на дигиталните компетенции, за педагогически консултанти и учители в училища за професионално образование и обучение (ПОО), както и за кариерни консултанти в различни младежки информационни центрове. Проектът предоставя онлайн ресурси за ПОО и рамка за повишаване на капацитетът на целевата група при предоставянето на качествено и адекватно обучение и съвети, за студентите, в тяхното кариерно развитие, а също и повишаване на уменията за използването на пълния потенциал на новите технологии.

Чрез разработването на Рамка, Система за управления на знанията (Learning Management System – LMS), дигитално видео и обучителни дейности, свързани с темите за дигиталната медийна грамотност, критическото мислене и изкуствения интелект в процеса на кариерно ориентиране, проектът има за цел да повиши уменията и знанията на учителите, педагогическите и кариерните консултанти.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

*Това видео има субтитри, щракнете върху иконата на субтитрите, за да превключвате между езиците.