Ресурси

Рамка на компетентностите и методология за разпределянето на ECVET точки

В контекста на проекта „DigiAI” е разработена рамка на компетентности за педагогически консултанти и кариерни консултанти на младежи. Рамката включва умения свързани с критическото мислене, дигитално-медийната грамотност и изкуствения интелект. Тази рамка на компетентностите посочва знанията, уменията и компетентностите (самостоятелност и отговорност), които се разискват в съдържанието на модулите от Интелектуален продукт 1 (IO1).


Листовка на проекта