Ресурси

Добре дошли на страницата с ресурси на уеб платформата DigiAI. Превключете езика на платформата за достъп до материалите в други езикови версии.

DigiAI Рамка на компетентностите
Методология за разпределянето на ECVET точки

В рамките на проекта DigiAI е разработена Рамка на компетентностите. Тя описва Резултати от ученето, свързани с Модулите/Единиците, включени в системата за управление на знанията. Всеки Резултат от ученето се състои от знания, умения и компетентности. Също така, за всяка Единица/Модул са определени съответните ECVET точки. Рамката на компетентностите за кариерните и педагогическите консултанти включва, също така, умения за критично мислене, свързани със съвременната медийна грамотност и изкуствения интелект.


Листовка на DigiAI

Може да изтеглите листовката от тук.


Канал в YouTube с образователни видеа

В рамките на проекта DigiAI са създадени 7 кратки видеа, които имат за цел да илюстрират всеки модул, + едно видео, което представя проекта като цяло. Можете да видите тези видеоклипове, доакто преминавате през обучителните модули или като посетите нашия канал в YouTube. Всички видеоклипове имат субтитри на партньорските езици (английски, български, чешки, литовски и турски).


Наръчник за използване на системата по време на ръководено обучение (за обучители).

Ако сте кариерен консултант или просто искате да използвате материалите за обучение, разгледайте Наръчник за използване на системата по време на ръководено обучение.