Projekt

Digitální gramotnosti dnešní doby, Umělá inteligence a Kariérní rozvoj mládeže ( Nowadays Digital Media Literacy, Artificial Intelligence and Youth Career Development /DigiAI)

Digitální technologie umožňují postupnou změnu v učení a ve vyučovacích postupech, avšak nezaručují dobré výsledky a úspěšné učení nebo profesní orientaci.

Studenti a učitelé jsou povzbuzováni k používání internetu a nových technologií, ale jen malé procento z nich má potřebné dovednosti pro plné využití nových technologií.
Ve snaze uspokojit potřeby uživatelů začleňují sociální sítě a vyhledávače technologii umělé inteligence (UI), aby uživateli poskytovaly informace jemu přizpůsobené, což někdy může vést k dezinformacím. Tímto způsobem je uživatel veden ve směru požadovaném UI, který omezuje informace viditelné pro uživatele. V takových situacích by uživatelé měli mít schopnost kritického myšlení a dovednosti v oblasti digitální mediální gramotnosti, aby se vyhnuli zavádějícím informacím.

Dalším negativním aspektem je potenciální hrozba automatizace a vlivu UI na trh práce a na kariérní rozvoj. Experti odhadují, že do roku 2030 by mohlo být robotickou automatizací nahrazeno až 800 milionů pracovních míst. Některé pracovní pozice se dramaticky změní, zatímco jiné úplně vymizí. Nejzranitelnější budou pracovní místa s nízkou úrovní znalostí, ačkoliv to vypadá, že mnoho pracovních míst, jako je účetnictví, bude v budoucnu také ohroženo automatizací. Na tento trend by měli adekvátně reagovat pedagogové, školitelé, poradci a kariérní konzultanti.

Cílová skupina

 • Pedagogičtí pracovníci, kteří poskytují služby zaměřené na profesní orientaci žáků ve školách odborného vzdělávání a přípravy
 • Kariérní konzultanti pracující v různých kariérních centrech
 • Pedagogičtí asistenti v OVP školách kariérní poradci
 • OVP Učitelé, školitelé a učitelé odborného vzdělávání a přípravy ve školním i pracovním prostředí;
 • Učitelé / školitelé odborného vzdělávání a přípravy zapojené do příslušného oboru;

Hlavní výstupy a výsledky:

– Výukové moduly z šesti témat:

 1. Nové trendy v oblasti digitální gramotnosti
 2. Umělá inteligence and struktura poskytovaných informací
 3. Vliv umělé inteligence na pracovní trh
 4. Falešné zprávy, kritické myšlení a vyhodnocování informací pro kariérní rozvoj
 5. Schopnost objednávat zboží a služby přes internet
 6. Škodlivost informací a digitální rovnováha

– Vymezení kompetencí v tabulce vědomostí, dovedností a kompetencí (samostatnost a zodpovědnost). Šest cvičných modulů je přímo založeno na vytvoření rámce, jehož struktura by měla sloužit k jednoduchému hodnocení úspěchů výuky použitím ECVET.

– Šest krátkých tréninkových videí, která ilustrují každý cvičný modul

–  Systém řízení učení (SŘU) obsahuje šest cvičných modulů, šest videí a mnoho dalších souvisejících zdrojů, včetně sebe-hodnotících testů. SŘU může být primárně využíván pro samostudium, ale může být použit i pro řízenou výuku.

Projekt je podporován programem Erasmus+ Evropské unie.