Projekt

Digitální gramotnosti dnešní doby, Umělá inteligence a Kariérní rozvoj mládeže ( Nowadays Digital Media Literacy, Artificial Intelligence and Youth Career Development /DigiAI)

Digitální technologie umožňují postupnou změnu v učení a ve vyučovacích postupech, avšak nezaručují dobré výsledky a úspěšné učení nebo profesní orientaci.

Studenti a učitelé jsou povzbuzováni k používání internetu a nových technologií, ale jen malé procento z nich má potřebné dovednosti pro plné využití nových technologií.
Ve snaze uspokojit potřeby uživatelů začleňují sociální sítě a vyhledávače technologii umělé inteligence (UI), aby uživateli poskytovaly informace jemu přizpůsobené, což někdy může vést k dezinformacím. Tímto způsobem je uživatel veden ve směru požadovaném UI, který omezuje informace viditelné pro uživatele. V takových situacích by uživatelé měli mít schopnost kritického myšlení a dovednosti v oblasti digitální mediální gramotnosti, aby se vyhnuli zavádějícím informacím.

Dalším negativním aspektem je potenciální hrozba automatizace a vlivu UI na trh práce a na kariérní rozvoj. Experti odhadují, že do roku 2030 by mohlo být robotickou automatizací nahrazeno až 800 milionů pracovních míst. Některé pracovní pozice se dramaticky změní, zatímco jiné úplně vymizí. Nejzranitelnější budou pracovní místa s nízkou úrovní znalostí, ačkoliv to vypadá, že mnoho pracovních míst, jako je účetnictví, bude v budoucnu také ohroženo automatizací. Na tento trend by měli adekvátně reagovat pedagogové, školitelé, poradci a kariérní konzultanti.

Cílová skupina

 • Pedagogičtí pracovníci, kteří poskytují služby zaměřené na profesní orientaci žáků ve školách odborného vzdělávání a přípravy
 • Kariérní konzultanti pracující v různých kariérních centrech
 • Pedagogičtí asistenti v OVP školách kariérní poradci
 • OVP Učitelé, školitelé a učitelé odborného vzdělávání a přípravy ve školním i pracovním prostředí;
 • Učitelé / školitelé odborného vzdělávání a přípravy zapojené do příslušného oboru;

Hlavní výstupy a výsledky:

– Výukové moduly z sedm témat:

 1. Nové tendence v oblasti gramotnosti digitálních médií
 2. Umělá inteligence (AI) a struktura poskytnutých informací
 3. Vliv umělé inteligence na trh práce
 4. Falešné zprávy, kritické myšlení a hodnocení informací pro kariérní rozvoj
 5. Jak objednávat zboží a služby online
 6. Škodlivost informací a digitální rovnováha
 7. Kariérní poradenství a umělá inteligence během krize a pandemie

– Vymezení kompetencí v tabulce vědomostí, dovedností a kompetencí (samostatnost a zodpovědnost). Sedm cvičných modulů je přímo založeno na vytvoření rámce, jehož struktura by měla sloužit k jednoduchému hodnocení úspěchů výuky použitím ECVET.

– Sedm krátkých tréninkových videí, která ilustrují každý cvičný modul

–  Systém řízení učení (SŘU) obsahuje sedm cvičných modulů, sedm videí a mnoho dalších souvisejících zdrojů, včetně sebe-hodnotících testů. SŘU může být primárně využíván pro samostudium, ale může být použit i pro řízenou výuku.

Projekt je podporován programem Erasmus+ Evropské unie.