Cíle a výsledky

Cíle a úkoly projektu jsou:

– Zlepšit digitální gramotnost OVP pedagogů, pedagogických poradců ve VET školách and kariérních poradců and zvýšit jejich kapacitu vytěžování plného potenciálu nových technologií.

– Poskytnout online OVP zdroje zahrnující systém řízení učení s výukovými moduly, zahrnující důležitá témata, výuková videa a ostatní nástroje, které mohou být využívány ve formálním/neformálním vzdělávání.

Poskytnout rámec, který může být využit organizacemi, které jsou ochotny se přizpůsobit k navrženým cvičných materiálům dle jejich specifických potřeb.

Šest výukových modulů bylo vytvořeno a přeloženo do jazyků partnerů projektu. Jejich témata jsou:

  1. Nové trendy v oblasti digitální gramotnosti
  2. Umělá inteligence and struktura poskytovaných informací
  3. Vliv umělé inteligence na pracovní trh
  4. Falešné zprávy, kritické myšlení and vyhodnocování informací pro kariérní rozvoj
  5. Schopnost objednávat zboží a služby přes internet
  6. Škodlivost informací a digitální rovnováha

Každý modul byl vytvořen v souladu s vymezením kompetencí v tabulce vědomostí, dovedností a kompetencí (samostatnost a zodpovědnost). Struktura by měla sloužit k jednoduchému hodnocení úspěchů výuky použitím ECVET. Pro každý modul existuje krátké video speciálně navržené pro jeho ilustraci.

– Systém řízení učení (SŘU) sestává ze šesti cvičných modulů, šesti videí a mnoha dalších souvisejících zdrojů, včetně sebe-hodnotících testů. SŘU může být primárně využíván pro samostudium, ale může být použit i pro řízenou výuku.

Předpokládaný dopad:

-Zvýšení kompetence cílové skupiny související s digitální gramotností;

-Zvýšení povědomí o nových technologiích a dovednosti s jejich používáním;

-Zvýšení dovednosti v užívání otevřených výukových zdrojů a SŘU v návaznosti na digitální gramotnost dnešní doby, umělou inteligenci a rozvoj kariéry mladistvých;