Cíle a výsledky

Cíle a úkoly projektu jsou:

– Zlepšit digitální gramotnost OVP pedagogů, pedagogických poradců ve VET školách and kariérních poradců and zvýšit jejich kapacitu vytěžování plného potenciálu nových technologií.

– Poskytnout online OVP zdroje zahrnující systém řízení učení s výukovými moduly, zahrnující důležitá témata, výuková videa a ostatní nástroje, které mohou být využívány ve formálním/neformálním vzdělávání.

Poskytnout rámec, který může být využit organizacemi, které jsou ochotny se přizpůsobit k navrženým cvičných materiálům dle jejich specifických potřeb.

Sedm výukových modulů bylo vytvořeno a přeloženo do jazyků partnerů projektu. Jejich témata jsou:

  1. Nové tendence v oblasti gramotnosti digitálních médií
  2. Umělá inteligence (AI) a struktura poskytnutých informací
  3. Vliv umělé inteligence na trh práce
  4. Falešné zprávy, kritické myšlení a hodnocení informací pro kariérní rozvoj
  5. Jak objednávat zboží a služby online
  6. Škodlivost informací a digitální rovnováha
  7. Kariérní poradenství a umělá inteligence během krize a pandemie

Každý modul byl vytvořen v souladu s vymezením kompetencí v tabulce vědomostí, dovedností a kompetencí (samostatnost a zodpovědnost). Struktura by měla sloužit k jednoduchému hodnocení úspěchů výuky použitím ECVET. Pro každý modul existuje krátké video speciálně navržené pro jeho ilustraci.

– Systém řízení učení (SŘU) sestává ze sedm cvičných modulů, sedm videí a mnoha dalších souvisejících zdrojů, včetně sebe-hodnotících testů. SŘU může být primárně využíván pro samostudium, ale může být použit i pro řízenou výuku.

Předpokládaný dopad:

-Zvýšení kompetence cílové skupiny související s digitální gramotností;

-Zvýšení povědomí o nových technologiích a dovednosti s jejich používáním;

-Zvýšení dovednosti v užívání otevřených výukových zdrojů a SŘU v návaznosti na digitální gramotnost dnešní doby, umělou inteligenci a rozvoj kariéry mladistvých;