Zdroje

Kompetenční rámec

Metodologie výpočtu ECVET kreditů

V rámci projektu DigiAI byl navržen kompetenční rámec pro pedagogické konzultanty a pracovníky s mládeží zahrnující kritické myšlení ve vztahu ke gramotnosti digitálních médií a umělé inteligenci. Tento rámec stanovil požadavky a obsah modulů v prvním Zásadním inovativním výstupu (dále jen ZIV) ve formátu znalosti – dovednosti – kompetence (samostatnost a odpovědnost). Partneři projektu navrhli soubor znalostí, dovedností a kompetencí (samostatnost a odpovědnost) vztahujících se k tématům ZIV1.


Projektový leták