Projektas

Šiuolaikinių skaitmeninių medijų raštingumas, dirbtinis intelektas ir jaunimo karjeros plėtra

Skaitmeninės technologijos suteikia galimybę laipsniškai keisti mokymosi ir mokymo praktiką, tačiau jos negarantuoja gerų mokymosi rezultatų ar sėkmingo ugdymo karjerai.

Mokiniai ir mokytojai yra skatinami naudotis naujausiomis technologijomis ir internetu, tačiau tik maža dalis jų turi reikiamų įgūdžių, kad galėtų išnaudoti visas naujųjų technologijų teikiamas galimybes. Siekdami patenkinti vartotojo poreikius, socialiniai tinklai ir paieškos sistemos naudoja dirbtinį intelektą (DI), kad vartotojui būtų teikiama jam pritaikyta informacija, o kartais ir klaidinanti. Vartotojas yra nukreipiamas DI norima kryptimi, ir tokiu būdu yra ribojama jam teikiama informacija. Esant tokiai situacijai, vartotojai privalėtų turėti kritinio mąstymo, skaitmeninių medijų raštingumo įgūdžių, kad išvengtų šio klaidinimo.

Kitas neigiamas aspektas yra automatizavimo ir DI galima grėsmė darbo rinkai ir karjeros plėtrai. Ekspertu vertinimu robotizuota automatika galėtų pakeisti 800 milijonų darbuotojų iki 2030. Kai kurie darbai smarkiai pasikeis, o kai kurie ir iš viso išnyks. Žemos kvalifikacijos darbai bus ateityje labiausiai pažeidžiami, bet ir aukštos kvalifikacijos darbai, kaip pvz. apskaitos tvarkymas, nukentės nuo automatizavimo proceso. Pedagogai, instruktoriai, konsultantai ir karjeros konsultantai taip pat turėtų atkreiti dėmesį į šią tendenciją.

Tikslinė grupė:

 • Mokytojai konsultantai, teikiantys ugdymo karjerai paslaugas profesinio mokymo įstaigose;
 • Karjeros konsultantai, dirbantys įvairiuose karjeros centruose;
 • Profesinio mokymo įstaigų mokytojų padėjėjai ir karjeros konsultantai;
 • PMĮ mokytojai, instruktoriai ir mentoriai  mokykloje ir darbinės veiklos vietose.
 • PMĮ mokytojai / instruktoriai, dirbantys atitinkamoje srityje;

Pagrindiniai produktai ir rezultatai:

– Mokymo moduliai šiomis temomis:

 1. Naujos skaitmeninių medijų raštingumo tendencijos
 2. Dirbtinis intelektas ir pateiktos informacijos struktūra
 3. Dirbtinio intelekto įtaka darbo rinkai
 4. Netikros naujienos‚ kritinis mąstymas ir informacijos vertinimas karjeros plėtros procese.
 5. Prekių ar paslaugų užsakymas internetu
 6. Informacinis smurtas ir skaitmeninė gerovė
 7. Karjeros konsultavimas ir dirbtinis intelektas krizių ir pandemijų metu

– Kompetencijos sistemos, apimančios žinias-įgūdžius-kompetencijas (savarankiškumas ir atsakingumas), lentelė.

– Septyni mokymo moduliai yra tiesiogiai susiję su sukurta kompetencijos sistema, kurios struktūrą būtų galima lengvai panaudoti vertinant mokymosi pasiekimus naudojant ECVET.

  – Septyni trumpi skaitmeniniai mokymo vaizdo įrašai, iliustruojantys kiekvieną mokymo modulį;

– Mokymosi valdymo sistema (LMS), susidedanti iš septyni mokymo modulių, septyni vaizdo įrašų ir kitos susijusios medžiagos, įskaitant įsivertinimo testus.

– LMS pirmiausia gali būti naudojama savarankiškam mokymuisi, tačiau ji taip pat gali būti naudojama ir grupiniams mokymams.

Projektą remia Europos Sąjungos programa Erasmus +.