Tikslai ir rezultatai

Projekto tikslai ir uždaviniai:

 • Gerinti profesinio mokymo įstaigų mokytojų, švietimo konsultantų ir karjeros konsultantų skaitmeninį ir medijų raštingumą bei didinti jų gebėjimus išnaudoti visas naujųjų technologijų galimybes.
 • Suteikti galimybę naudotis internetiniais profesinio mokymo ištekliais, įskaitant Mokymosi valdymo sistemą (LMS) su mokymo moduliais, skirtais svarbioms temoms, skaitmeninius mokomuosius vaizdo įrašus ir kitas priemones, kurios galėtų būti naudojamos formaliajame/neformaliajame švietime.
 • Pateikti sistemą, kuria galėtų naudotis organizacijos, norinčios pritaikyti siūlomą mokymo medžiagą savo konkretiems poreikiams.

Sukurti septynių mokymo moduliai, kurie išversti į projekto partnerių kalbas. Mokymo modulių temos:

 1. Naujos skaitmeninių medijų raštingumo tendencijos
 2. Dirbtinis intelektas ir pateiktos informacijos struktūra
 3. Dirbtinio intelekto įtaka darbo rinkai
 4. Netikros naujienos‚ kritinis mąstymas ir informacijos vertinimas karjeros plėtros procese.
 5. Prekių ar paslaugų užsakymas internetu
 6. Informacinis smurtas ir skaitmeninė gerovė
 7. Karjeros konsultavimas ir dirbtinis intelektas krizių ir pandemijų metu

Kiekvienas modulis yra sukurtas atsižvelgiant į kompetencijos sistemos, apimančios žinias-įgūdžius-kompetencijas (savarankiškumas ir atsakingumas), lentelę. Kompetencijos sistemos struktūrą gali būti  lengvai taikoma vertinant mokymosi pasiekimus naudojant ECVET. Kiekvienam moduliui iliustruoti yra sukurtas trumpas skaitmeninis mokomasis vaizdo įrašas.

LMS pirmiausia gali būti naudojama savarankiškam mokymuisi, tačiau ji taip pat gali būti naudojama ir grupiniams mokymams.

Numatomas poveikis:

 • Padidėjusios tikslinės grupės kompetencijos, susijusios su skaitmeninių medijų raštingumu;
 • Padidėjęs supratimas apie naujas technologijas ir įgūdžiai jas sėkmingai naudoti;
 • Patobulinti įgūdžiai naudojant atvirus švietimo išteklius ir LMS, susijusius su šiuolaikinių medijų raštingumu, dirbtiniu intelektu ir jaunimo karjeros plėtra;