Šaltiniai

Kompetencijų sistema
ECVET taškų paskirstymo metodika

DigiAI projekto metu buvo sukurta kompetencijų sistema skirta švietimo ir jaunimo karjeros konsultantams ir apimanti kritinio mąstymo įgūdžius, susijusius su šiuolaikinių medijų raštingumu ir dirbtiniu intelektu. Ši kompetencijų sistema struktūrizavo projekto metu sukurtų modulių reikalavimus ir turinį žinių-įgūdžių-kompetencijų (savarankiškumo ir atsakomybės) pagrindu. Partneriai sukūrė žinių – įgūdžių – kompetencijų (savarankiškumo ir atsakomybės) rinkinį, skirtą visoms modulių temoms.


Projekto lapelis