Ana sayfa

Günümüz Dijital Medya Okuryazarlığı, Yapay Zekâ ve Gençliğin Kariyer Gelişimi (DigiAI) proje platformuna hoş geldiniz.

DigiAI projesinin ana amacı, mesleki eğitim yapan kurumların pedagojik danışmanlarına ve kariyer danışmanlarına, rehber öğretmenlerine, öğretmenlere dijital yeterliliklere yönelik olarak eğitim içerikleri sağlamaktır. Proje aynı zamanda, hedef kitlenin yeni teknolojileri kullanmada kapasitesini yükseltmek için mesleki gelişime yönelik çevrimiçi kaynakları, içerikleri belli bir çerçeve ile sağlamaktadır. Benzer şekilde proje, öğrenciler ve onların kariyer gelişimleri için kaliteli, gereken miktarda eğitim materyalleri ve ilgili tavsiyeleri organize bir biçimde sunmaktır.

Proje mesleki eğitim öğretmenlerinin, pedagojik danışmanların, kariyer danışmanlarının ve rehber öğretmenlerinin beceri ve bilgilerini artırmaya odaklanmaktadır. Proje bu odaklanmayı, kariyer rehberliğinde dijital medya okuryazarlığı, kritik düşünme, yapay zekâ konularına yönelik Çerçeve, Öğrenme Yönetim Sistemi, dijital filmler ve öğrenme aktivitelerinin geliştirilmesi yoluyla sağlamaktadır.

Proje Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklenmektedir. Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimine verdiği destek, yazarlar tarafından hazırlanan ve onların görüşlerini yansıtan bu içerikleri onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

*Bu videonun altyazıları var, diller arasında geçiş yapmak için altyazı simgesini tıklayın.