Proje

Günümüz Dijital Medya Okuryazarlığı, Yapay Zekâ ve Gençliğin Kariyer Gelişimi

Dijital teknolojiler; öğrenme ve öğretme uygulamalarında değişimi tetikleyecek sağlayıcılardır. Ancak bu sağlayıcılar; başarılı/iyi sonuçların ortaya çıkışını, başarılı öğrenmeyi veya kariyer oryantasyonunu garanti etmemektedirler.

Öğrenciler ve öğretmenler yeni teknolojileri ve İnterneti kullanma konusunda cesaretlendirilmektedirler. Ancak bu kitlenin sadece çok küçük bir kısmı yeni teknolojilerin tüm gücünü ortaya çıkarabilecek/kullanabilecek kapasiteye sahiptir. Sosyal ağlar ve yapay zekâ uyumlu arama motorları, kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanmasında birbiri ardına sıralanmış çok miktarda enformasyonu sağlamaktadırlar. Fakat bu sıralı, birbiri ardına izlenebilen enformasyon, yapısı ve üretilme şekli, kaynağı itibariyle bireyi yanlış bilgilenmeye itebilmektedir. Böylece kullanıcı, hedeflenen doğrultuda yapay zekâ kullanılarak limitli enformasyonla buluşmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi adına, bireyin yanlış yönlenmemesi, yanlış enformasyonu özümsememesi için kritik düşünme becerisine ve dijital medya okuryazarlığı becerisine sahip olması gerekmektedir.

Bir diğer negatif taraf, otomasyon ve yapay zekâ sayesinde işler, meslekler ve kariyer gelişimi üzerinden ortaya çıkacaktır. Hatta bu durum potansiyel bir tehdit olarak da nitelenmektedir. Uzmanlar; 2030 yılına kadar yaklaşık 800 milyon çalışanın yerini robotik otomasyona bırakacağını tahmin etmektedirler. Bazı işler bütünüyle ortadan kalkarken, bazıları da dramatik bir biçimde değişecektir. Alt kademe işler (düşük beceri gerektiren ve tekrarlı) en baskın biçimde etkilenecek gruptur. Ancak muhasebecilik gibi pek çok beyaz yakalı meslek grubu da otomasyonun geleceği bakımından risklidir. Eğitmenler, öğreticiler, danışmanlar, rehberler ve kariyer danışmanları bu değişim karşısında hazırlıklı olmalıdırlar.

Hedef grup

 • Mesleki eğitim kurumlarında bulunan, öğrenelere kariyer yolculukları bakımından hizmet sunan pedagojik danışmanlar
 • Farklı kariyer merkezlerinde çalışan kariyer danışmanları
 • Mesleki eğitim kurumlarındaki pedagojik asistanlar ve kariyer rehberleri
 • Mesleki eğitim kurumlarındaki öğretmenler, okulda ve iş odaklı kurumlardaki eğitmenler, mentörler
 • Mesleki eğitim kurumlarındaki öğretmenler/öğreticiler

Ana ürünler ve sonuçlar

 • Altı başlıkta öğrenme modülleri
 1. Dijital Medya Okuryazarlığında Yeni Eğilimler
 2. Yapay Zeka(AI) ve Sağlanan Bilgilerin Yapısı
 3. Yapay Zekanın Meslekler Üzerindeki Etkisi
 4. Sahte Haberler, Eleştirel Düşünme ve Kariyer Gelişimi İçin Enformasyonu Derecelendirme
 5. İnternet Üzerinden Ürün veya Hizmet Sipariş Etme Kabiliyeti
 6. Bilginin Şiddeti ve Dijital Refah
 7. Krizler ve pandemiler sırasında kariyer danışmanlığı ve yapay zeka
 • Bilgi-beceri ve yeterlilik ağında Yeterlilik Çerçevesi (otonomi ve sorumluluk). 7 eğitim modülü Mesleki Eğitim Ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi kullanarak elde edilen öğrenme başarısının değerlendirilmesinde kolaylıkla kullanılacak çerçeveler üzerinden geliştirilmiştir.
 • Her eğitim modülünü temsil eden 7 kısa dijital eğitim videosu
 • 7 eğitim modülünü, 7 videoyu, pek çok kaynağı ve değerlendirme testlerini içeren Öğrenme Yönetim Sistemi
 • Bu proje Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından desteklenmektedir