Amaç ve Sonuçlar

Projenin amaç ve çıktıları aşağıdaki gibidir:

 • Mesleki eğitim öğretmenlerinin, mesleki eğitim okullarındaki pedagojik danışmanlarının, kariyer danışmanlarının ve rehber öğretmenlerinin dijital medya okuryazarlıklarını geliştirmek ve yeni teknolojilerin tüm gücünü keşfedebilecekleri şekilde kapasitelerini arttırmak
 • Formal veya informal eğitimde kullanılabilecek eğitim modüllerini, önemli konuları, dijital eğitim videolarını ve gerekli diğer araçları içeren bir öğrenme yönetim sistemini çevrimiçi bir mesleki eğitim kaynağı olarak sunmak
 • Eğitim materyallerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek isteyen organizasyonlar için bir çerçeve sağlamak

Altı adet modül geliştirilmiş ve ortakların kendi dillerine çevrilmiştir. Başlıklar şöyledir:

 1. Dijital Medya Okuryazarlığında Yeni Eğilimler
 2. Yapay Zeka(AI) ve Sağlanan Bilgilerin Yapısı
 3. Yapay Zekanın Meslekler Üzerindeki Etkisi
 4. Sahte Haberler, Eleştirel Düşünme ve Kariyer Gelişimi İçin Enformasyonu Derecelendirme
 5. İnternet Üzerinden Ürün veya Hizmet Sipariş Etme Kabiliyeti
 6. Bilginin Şiddeti ve Dijital Refah
 7. Krizler ve pandemiler sırasında kariyer danışmanlığı ve yapay zeka

Her modül bilgi-beceri-yeterlilik(otonomi ve sorumluluk) ağına uygun yeterlilik çerçevesi baz alınarak geliştirilmiştir. Çerçevenin yapısı, Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi kullanarak edinilecek öğrenme başarısının ölçülmesinde kolaylıkla kullanılabilir durumdadır. Her modül, o modülü temsil eden kısa dijital videolar şeklinde sunulmaktadır.

Öğrenme yönetim sistemi altı eğitim modülünü, altı kısa dijital eğitim videosu, pek çok eğitim kaynağını ve değerlendirme testini içermektedir. Öğrenme yönetim sistemi kendi kendine öğrenme amaçlı kullanılabileceği gibi belli bir yönlendirme amacı içeren öğrenmeler içinde uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

 • Dijital medya okuryazarlığına yönelik olarak hedef grubun yeterliliklerinin arttırılması
 • Yeni teknolojilerin anlaşılmasının ve başarılı bir şekilde kullanılmasına ilişkin becerilerin güçlendirilmesi
 • Günümüz Dijital Medya Okuryazarlığı, Yapay Zekâ ve Gençliğin Kariyer Gelişimi ile ilgili açık öğrenme kaynaklarının ve öğrenme yönetim sisteminin kullanım becerisinin iyileştirilmesi